Cascading Style Sheetsxx
home page

Dit document is een Nederlandse vertaling van een Engelstalig document:
https://www.w3.org/Style/CSS/

Deze vertaling werd gemaakt door Saffier Verkaik, maar kan nog enkele fouten bevatten. In geval van twijfel verwijzen wij naar de officiële Engelstalige versie.
Deze versie:Vertaler:
Saffier Verkaik
Tampa Bay Mobile Homes

Auteursrecht:
Copyright © 1999 W3C ( MIT, INRIA, Keio). Alle rechten voorbehouden. W3C-regels betreffende aansprakelijkheid, handelsmerk, documentgebruik en softwarelicentiëring zijn van toepassing.

(This page uses CSS style sheets)

Wat is nieuw?

CSS leren

CSS Browser

Auteurs

Specificaties

CSS testmilieu's

W3C kern stijlen

Eveneens: Informatie voor ontwikkelaars, ZAK, Vertalingen,, Werkgroepen

CSS10

(skip to next section)

Cascading Style Sheets (CSS) is een simpel mechanisme om stijlvormen toe te voegen (b.v. lettertypen, kleuren, spatiëring) aan web documenten. Leerprogramma’s, boeken, adreslijsten voor gebruikers, etc. kunnen gevonden worden op de “CSS leren” pagina. Voor achtergrond informatie over stijlvormen, zie de Web style sheets pagina. Discussies over CSS worden uitgevoerd op de (gearchiveerde) www-style@w3.org mailing lijst (en soms op het CSS blog) en op comp.infosystems.www.authoring.stylesheets.

W3C viert ttien jaar CSS1. Bijdrage aan de gallery!

WAT IS NIEUW?

(skip to next section)

(Voor aankondigingen van nieuwe CSS (concept) specificaties, zie “CSS actuele werk”) 2008-17-01 Christopher Schmitt publiceerde een boek Aanpassen aan Web Normen: CSS en AJAX voor uitgebreide sites.

Iets toe te voegen? Laat het mij weten!

CSS Browsers

(skip to next section)

De eenvoudigste manier om met Style Sheets te experimenteren is om één van de browsers met CSS ondersteuning te downloaden. Niet alle browsers hieronder hebben alle specificaties geïmplementeerd – maar nieuwe versies worden in de regel snel op de markt gebracht dus dit zou snel moeten veranderen. Veel pagina’s beschrijven ook zinvolle Bugs en Work-Arounds.

Deze bronnen documenteren de omvang van de ondersteuning van de diverse web browsers:

CSS AUTEURS

(skip to next section)

Momenteel bieden de meeste web editors enige ondersteuning voor CSS Style Sheets. De lijst hieronder is bij lange na niet volledig, maar omvat alle (in chronologische volgorde) gereedschappen die ons tot zoverre zijn gemeld.

ANDERE SOFTWARE

(skip to next section)

CSS SPECIFICATIES

CSS bestaat uit meerdere niveau’s en profielen. Kort gezegd; Desktop-browsers implementeren Niveau 1, 2 of 3, andere programma’s implementeren het passende profiel voor hun platform: mobiele telefoon, PDA, televisie, printer, stemcomputer, etcetera.

Andere specificaties die te maken hebben met het thema CSS:

Boek: “Cascading Style Sheets” (3e editie) – errata

De Geschiedenis van CSS wordt in Hoofdstuk 20 van het boek Cascading Style Sheets, design voor het Web van Håkon Wium Lie en Bert Bos beschreven (2e druk, 1999, Addison Wesley, ISBN 0-201-59625-3).

CSS

Bert Bos Bert Bos, CSS contactpersoon
Laatste versie d.d. 20-07-2007 om 17:30:50 $ GMT