Web Style Sheets
home pagina

Dit document is een Nederlandse vertaling van een Engelstalig document:
https://www.w3.org/Style/

Deze vertaling werd gemaakt door Saffier Verkaik, maar kan nog enkele fouten bevatten. In geval van twijfel verwijzen wij naar de officiële Engelstalige versie.

Deze versie:

Vertaler:
Seminole Homes for Sale
Condos for Sale on Clearwater Beach, Cabins For Sale in Gatlinburg TN
Auteursrecht:
Copyright 1999 W3C ( MIT, INRIA, Keio). Alle rechten voorbehouden. W3C-regels betreffende aansprakelijkheid, handelsmerk, documentgebruik en softwarelicentiëring zijn van toepassing.

(This page uses CSS style sheets)

Wat is nieuw?

Wat zijn style sheets?

Pers berichten

Conferenties

CSS

XSL

DSSSL

CSS-DOM & SAC

"Hopelijk zullen toekomstige Web vernieuwingen het voorbeeld, gesteld door het Web Consortium, in haar werk over CSS emuleren"

— Jakob Nielsen

Wat is nieuw?

Zie de “Wat is nieuw?” secties van CSS en XSL.

Wat zijn style sheets?

Style sheets beschrijven hoe documenten worden weergegeven op het scherm, in print, of misschien hoe ze worden uitgesproken. W3C heeft het gebruik van style sheets op het Web actief gepromoot, sinds de oprichting van het Consortium in 1994. De Style Activity heeft meerdere W3C aanbevelingen (CSS1, CSS2, XPath, XSLT) opgeleverd. Vooral CSS wordt uitgebreid toegepast in browsers.

Door het koppelen van style sheets aan gestructureerde documenten op het WEB (b.v. HTML) kunnen schrijvers en lezers de presentatie van documenten beïnvloeden zonder apparaatonafhankelijkheid op te offeren of nieuwe HTML tags toe te voegen.

De eenvoudigste manier om te starten met het experimenteren met style sheets is een browser te vinden die CSS ondersteunt. Besprekingen over style sheets worden gevoerd op www-style@w3.org nieuwsbrief en de comp.­infosystems.­www.­authoring.­stylesheets.

De W3C Style Activity ontwikkelt ook XSL, welke bestaat uit een combinatie van XSLT en “Formatting Objects” (XSL-FO).

Waarom twee Style Sheet talen?

Vraagt u zich af welke te kiezen? Lees "CSS & XSL"

Het feit dat W3C XSL naast CSS heeft ontwikkeld, heeft wat verwarring veroorzaakt. Waarom een tweede style sheet taal ontwikkelen terwijl implementors zelfs niet de eerste hebben beëindigd? Het antwoord kan worden gevonden in onderstaande tabel:

CSS XSL
Kan worden gebruikt met HTML?ja nee
Kan worden gebruikt met XML?ja ja
Transformatietaal?nee ja
Syntax CSS XML

De unieke kenmerken zijn dat CSS kan worden gebruikt om HTML & XML documenten te stileren. Anderzijds kan XSL documenten transformeren. Bijvoorbeeld, XSL kan worden gebruikt om XML gegevens in HTML/CSS documenten op de Web server te transformeren. Op deze wijze vullen de twee talen elkaar aan en kunnen samen worden gebruikt

Beide talen kunnen worden gebruikt om XML documenten te stileren.

CSS en XSL gebruiken hetzelfde onderliggende formatteer model en ontwerpers hebben daardoor toegang tot dezelfde formatteer kenmerken in beide talen. W3c zal er hard aan werken om te verzekeren dat interoperabele uitvoeringen van het formatteer model verkrijgbaar zijn.

Een W3C aantekening over "XSL en CSS samen gebruiken" is beschikbaar.

Persberichten

Als u nog niet bekend bent met het onderwerp, zult u misschien willen beginnen met het lezen van enkele persberichten over style sheets:

Zie de CSS en XSL pagina's voor meer (en meer recente) artikelen.

CSS

De informatie over de knoppen aan de onderkant van deze pagina is verkrijgbaar op de knoppen pagina en op de CSS validator.

Cascading Style Sheets (CSS) is een style sheet mechanisme dat speciaal is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeftes van Web ontwerpers en gebruikers.

XSL

W3C heeft een Werkgroep om de eXtensible Style Language (XSL) te ontwikkelen. XSL bouwt voort op DSSSL en CSS en is primair gericht op zeer gestructureerde XML data welke bijvoorbeeld onderdeel herschikking voor presentatie nodig hebben. Voor meer informatie over XSL zie de W3C XSL hulpbronpagina.

DSSSL

DSSSL is een document boom transformatie en een stijltaal met veel overeenkomsten in de SGML gemeenschap. DSSSL hulpbronnen op het Web:

CSS-DOM & SAC

Een CSS bestand kan "handmatig" worden gecreëerd en worden geredigeerd, d.w.z. met een tekst editor, maar u kunt ook een programma in ECMAscript, Java of sommige andere talen schrijven, dat een style sheet manipuleert. Dit is inderdaad zo bekend, dat er software bibliotheken met nuttige functies beschikbaar zijn. Als hulpmiddel om daarmee zulke programma's & bibliotheken naar verschillende computerplatformen over te zetten, heeft W3C een specificatie ontwikkeld, genoemd CSS-DOM, die een stel functies definieert waarin zulke bibliotheken moeten voorzien.

Het CSS Document Voorwerp Model is een API (Abstract Programming Interface) voor het manipuleren van CSS (en tot op zekere hoogte ook andere stijltalen) van binnenuit een programma. Een API is de specificatie van een software bibliotheek. U kunt het als een handboek zien: het beschrijft de functies en hun parameters, maar bevat de eigenlijke code niet.

Er zijn enkele CSS-DOM bibliotheken verkrijgbaar, voor verschillende platforms. Velen van hen zijn vrij. Veel browsers hebben een CSS-DOM bibliotheek ingebouwd, voor gebruik door ECMAScript programma's.

SAC (Simple API for CSS) is een aanvulling op de CSS-DOM. De CSS-DOM bevat functies om een style sheet te manipuleren nadat het in het geheugen is geladen; de functies gedefinieerd door SAC hulp bij het ontleden van een style sheet, d.w.z. in het overbrengen van een style sheet naar een bestand in het geheugen.

De CSS-DOM is een W3C Aanbeveling. SAC is een project in ontwikkeling. Sommige software (behalve browsers) worden op de CSS overzichtpagina vermeld.

Conferenties, workshops, onderzoek

Zie ook:

  • W3C kalender [alleen leden]
  • Usenet nieuwsgroep.. aankondiging. conferenties

Het W3C team en vertegenwoordigers van W3C leden geven vaak presentaties.

Dynamische HTML

Dynamische HTML is een uitdrukking die gebruikt wordt om HTML pagina's met dynamische inhoud te beschrijven. CSS is een van drie componenten in het dynamische HTML; de andere twee zijn HTML zelf en Javascript (dat onder de naam http://www.ecma.ch/ecma1/STAND/ecma-262.htm EcmaScript). is gestandaardiseerd). De drie componenten worden samen gelijmd met DOM, het Document Object Model.

Verwante hulpbronnen

CSS ValidCSS!

Bert Bos, W3C Style Activity Lead
Webmaster
Laatste update: $Date: 2008/04/10 17:00:12 $ GMT

Copyright  © 1997-2005 W3C (MIT, ERCIM, Keio)